Truyện của Weiyu0509

Đăng bởi: Weiyu0509

169061 - 15837 - 133

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Số chương: 131 (Đã hoàn thành) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình

Đăng bởi: Weiyu0509

1204668 - 86167 - 196

Tác giả: Cốt Sinh Mễ Tên gốc: Tội thần chi thê Số chương: 194 chương (183 + 11 PN) Tình trạng edit: Đã

Đăng bởi: Weiyu0509

253349 - 23088 - 147

Tác giả: Chiết Chỉ Vi Hí Số chương: 145 (121 + 24PN) Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình,

Đăng bởi: Weiyu0509

4203 - 275 - 49

Tác giả: Thiên Y Hữu Phong Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, võ hiệp, hào môn thế gia,