Truyện của Thuytrang771

Đăng bởi: Thuytrang771

21 - 11 - 2

" hận là hận trong tim, trái tim này sẽ hận anh cả cuộc đời" .... Thiên Di yêu anh trai trên