Truyện của Ndmot99

Đăng bởi: Ndmot99

10441 - 922 - 68

Tên Hán Việt: Ma phương đại hạ/ 魔方大厦 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn: Zhihu Thể loại: kinh dị, huyền bí Văn án bộ 1: Lẽ ra

Đăng bởi: Ndmot99

10060 - 1561 - 82

Tên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo

Đăng bởi: Ndmot99

13981 - 713 - 29

Tên Hán Việt: Dưỡng chỉ tiểu nô lệ/ 养只小奴隶 Tác giả: Tiểu Chanh Chỉ Tưởng Hỗn/ 小橙只想混 Độ dài: 80 chương Thể loại: hiện

Đăng bởi: Ndmot99

37675 - 2298 - 100

Tên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇 Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏 Thể loại: Hiện đại, SE Độ dài: 100 chương Edit + Design:

Đăng bởi: Ndmot99

217853 - 4088 - 52

Tên Hán Việt: Nhất thế khuynh thành: Lãnh cung khí phi (一世傾城︰冷宮棄妃) Tác giả: Lãnh Thanh Sam (冷青衫) Thể loại: cổ đại,

Đăng bởi: Ndmot99

150166 - 12979 - 187

Tên gốc: Hung án truy kích/ 凶案追击 Tác giả: Mạc Y Lai/ 莫伊莱 Thể loại: Trinh thám Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài:

Đăng bởi: Ndmot99

43972 - 1332 - 36

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường/ 幽愁暗恨:痴男怨女风月债难偿 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ

Đăng bởi: Ndmot99

88072 - 4639 - 200

Tên truyện: Cung nữ thượng vị ký - Nhất phẩm Hoàng Quý Phi/ 宫女上位记:一品皇贵妃 Tác giả: Linh Tiểu Tức/ 零小息 Độ dài:

Đăng bởi: Ndmot99

22911 - 2669 - 156

Tên truyện: Đích phi sách/ 嫡妃策 Tác giả: Chân Ái Vị Lương/ 真爱未凉 Thể loại: trọng sinh, cung đấu, trạch đấu Edit: Ndmot99

Đăng bởi: Ndmot99

87448 - 3099 - 62

Tên Hán Việt: Nhân tâm như xà: Nam hoan nữ ái bối hậu đích cổ giáng/ 人心如蛇:男欢女爱背后的蛊降 Tác giả: Khát Vũ/