Truyện của Luckyu_luckyme

Đăng bởi: Luckyu_luckyme

480 - 52 - 1

-OffGun Fanfic-

Đăng bởi: Luckyu_luckyme

5034 - 390 - 6

Couple: KaoUp (từ series The Lovely Writer nhưng chỉ mượn tên thật diễn viên để viết chứ không liên quan

In Heaven

Full

Đăng bởi: Luckyu_luckyme

390 - 38 - 1

-OffGun Fanfic- Thể loại: One shot - HE hoặc SE tuỳ cảm nhận người xem.

Đăng bởi: Luckyu_luckyme

4022 - 399 - 5

-OffGun Fanfic- Thể loại: Hư cấu. 1x1. Hoàn. "Kể lại câu chuyện cổ tích theo cách của mình 😊"

Đăng bởi: Luckyu_luckyme

44932 - 2898 - 22

-OffGun fanfic- Thể loại: Giới nghệ sỹ. 1x1. "Tất cả sự việc, hành động và lời nói trong truyện đều là trí

Đăng bởi: Luckyu_luckyme

32535 - 2133 - 16

-OffGun Fanfic- Thể loại: Cuộc sống thường ngày. 1x1. Hoàn. "Tất cả những sự việc, hành động, lời nói trong đây đều