Truyện của Hinh_hu_khong

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

104353 - 5608 - 67

CHẲNG NGỪNG Hán Việt: Bất tức Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Tình trạng gốc: Hoàn thành Edit + Beta: Phù Du Team Số chương:

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

22739 - 1349 - 25

VĨNH BIỆT NGƯỜI Hán Việt: Dữ tha cáo biệt, Cùng hắn cáo biệt Tác giả: Hựu Lam Editor: Thụy Số chương: 18 + 10

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

272636 - 14405 - 68

Tác giả: Sàng Tiền Minh Nguyệt Quang Số chương: 74 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

122448 - 5579 - 90

Vô ÁI Thừa Hoan Tác giả : Tiểu Trúc Tử Quân

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

179590 - 8185 - 68

Tên gốc : Xúc bất khả cập (Xúc không thể thành) Tác giả : Tiểu Trúc Tử Quân Edit :

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

633 - 58 - 4

CÁCH BIỆT TUỔI TÁC KHÔNG RÕ Hán Việt: Bất định niên linh soa Tác giả: Hình Thượng Hương EDIT + BETA: PHÙ DU

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

11853 - 784 - 11

Ba năm vẫn chưa muộn Hán Việt: Tam niên vị vãn Tác giả: Revival Tình trạng: Hoàn thành Đoản văn gồm : 4 chương

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

45768 - 2755 - 9

Hán Việt: Vô nhân tri hiểu Tác giả: Hựu Lam Editor: Thụy Số chương: 4 phần (chương) + 4 phiên

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

160901 - 10736 - 23

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT Tác giả: Thùy Đô Bất Nhận Thức Ngã Số chương : 213 (Chia làm 16 phần)

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

43491 - 2345 - 27

Tên Hán Việt: Tiểu đàn Tác giả: Mang Củ Cải Dụ Thỏ Ra Số chương: 20 + 6PN Edit: Thụy Thể loại: Nguyên sang,