Truyện của Dizesien

Đăng bởi: Dizesien

175844 - 7635 - 55

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi 《做到你知道为止》 Tác giả: Victoriaa Edit: Mạn Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (79 chương) Nguồn

Đăng bởi: Dizesien

16346 - 1311 - 44

Thức Thời | 识趣 Tác giả: Tiên Tùng Lam | 仙菘蓝 Edit: Mạn Nguồn raw: Trường Bội Bản edit chưa có sự đồng ý

Đăng bởi: Dizesien

572838 - 47775 - 111

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Mạn Nguồn

Đăng bởi: Dizesien

28323 - 2093 - 34

Ở ký túc xá coi trai đấu kiếm bị bạn cùng phòng phát hiện| 在宿舍看男人击剑被直男舍友发现 Tên khác: Sinh hoạt hằng ngày

Đăng bởi: Dizesien

204258 - 14211 - 82

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử (Tu Chân) Tên gốc:《魔帝渎仙秘史 (修真)》 Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 《曲小蛐》 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn