Truyện của Dammei2

Đăng bởi: Dammei2

1572 - 112 - 5

Những con người lúc nào cũng như kẻ không đội trời chung Tưởng chừng cả đời này cũng không thể

Đăng bởi: Dammei2

107901 - 948 - 7

Thể loại 1x1, độc chiếm cường công, tự ti lãnh đạm yếu nhược thụ, h+, ngược luyến tàn tâm,báo thù