Truyện của Betrayal1988

Đăng bởi: Betrayal1988

25590 - 2759 - 33

Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã,

Đăng bởi: Betrayal1988

77318 - 13010 - 36

Hán Việt: Thế Giá Hậu Ngã Tiếu Đắc Tưởng Tử Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Nhân vật chính: Ninh Tuy x

Đăng bởi: Betrayal1988

85959 - 13090 - 56

Tác giả: Tổng Thị Khai Hội Đích Tiểu Đao Tag: Hiện đại, chủ thụ, ngôi thứ nhất, có H, 1v1, HE Độ

Đăng bởi: Betrayal1988

343554 - 25551 - 36

Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Triệu Viễn Phong x Diệp Bạch Tag: Hiện đại, tình hữu độc chung, 1v1, HE

Đăng bởi: Betrayal1988

297300 - 24332 - 67

Hán Việt: Sơ Luyến Đối Tượng Cầu Bao Dưỡng Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Lục Nam Châu X Diệp Nhiên Tag:

Đăng bởi: Betrayal1988

137985 - 18882 - 100

Tác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ

Đăng bởi: Betrayal1988

15177 - 1433 - 27

Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Trần Thúc x Giang Tiểu Nhạc (Đứng đường bán thân thụ x Chó hoang

Đăng bởi: Betrayal1988

73984 - 10611 - 34

Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Đường Cảnh Hạo X Tống Bảo Tag: Cổ đại, sinh con, niên thượng, trùng

Đăng bởi: Betrayal1988

986008 - 93032 - 79

Mộ Dung Diễn chết, thủ hạ kể rằng ngày nào người trong lòng hắn cũng đến trước mộ hắn khóc

Đăng bởi: Betrayal1988

4648 - 847 - 5

Tác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Vân Thiên Nhận (Dẫn đường) X Lục Minh (Lính gác) Tag: