Truyện của Selenahuynh520

Đăng bởi: Selenahuynh520

758 - 84 - 18

Tên truyện: Thức Yến Tác giả: Thập Tứ Khuyết Chuyển ngữ + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) Thể loại: Ngôn tình, cổ

Đăng bởi: Selenahuynh520

545 - 16 - 4

• Tên truyện: Bôn Nguyệt • Tác giả: Thục Khách • Dịch chính truyện: MDH (Link nguồn: https://macdichhoi.wordpress.com/truyen-hoan/huyen-huyen/bon-nguyet/ ) • Dịch ngoại truyện +

Đăng bởi: Selenahuynh520

705 - 13 - 3

Tác giả: Biệt Tứ Vi Chuyển ngữ + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa/NNPH Thể loại: Thanh xuân vườn trường, yêu thầm, BE Độ

Đăng bởi: Selenahuynh520

153775 - 12877 - 119

♦ Tên truyện: Tỏa Hồn - 锁魂 ♦ Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn ♦ Editor + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa

Đăng bởi: Selenahuynh520

69212 - 4147 - 140

⚘ Tên Hán Việt: Trùng Phản ⚘ Tác giả: Phù Hoa ⚘ Chuyển ngữ + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa/NNPH ⚘ Thể loại:

Đăng bởi: Selenahuynh520

94243 - 6672 - 100

♢ Tên truyện: Vãn Thiền ♢ Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn ♢ Translator: Nhật Nguyệt Phong Hoa ♢ Thể loại: Huyền huyễn,