Truyện của Heyme10

Đăng bởi: Heyme10

4349 - 338 - 20

Nhất định sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa!(Jihoon - Jinju *y/n*) Mong mn ủng hộ. Và cho ý kiến nhé

Đăng bởi: Heyme10

429 - 104 - 6

"Cứ ngỡ là tất cả. Nhưng hoá ra em lại chỉ là người thay thế!" Cảnh báo 16+ Đủ tuổi nhen cảnh báo

Đăng bởi: Heyme10

3180 - 215 - 18

"Tình yêu làm con người quên đi thời gian. Còn thời gian sẽ làm con người quên đi tình yêu."

Đăng bởi: Heyme10

3710 - 273 - 21

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!!!

Đăng bởi: Heyme10

2387 - 296 - 20

"Nếu sự thù ghét là một phép thử của đôi ta.Em nguyện là kẻ phản diện trong câu chuyện này!" Yoon