Truyện của Hatudi12

Đăng bởi: Hatudi12

762190 - 66885 - 116

Tên truyện: Mợ hai, dây trầu con cầm! Thể loại: huấn văn, bách hợp, đam mỹ (cặp phụ) Tác giả: Hatudi12 ... "Mợ hai,

Đăng bởi: Hatudi12

213568 - 27331 - 69

Tên truyện: Nhớ khúc Ầu Ơ. Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái, thuần Việt, bách hợp, huấn văn Truyện được lấy bối

Đăng bởi: Hatudi12

1910 - 440 - 4

Tên truyện: Mười hai bến nước Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Bhtt, thuần Việt, huấn văn, HE, duyên gái ... "Cố ơi, con thấy

Đăng bởi: Hatudi12

13656 - 1870 - 6

Tên truyện: Mợ hai, dây trầu con cầm! Phần 2 Tác giả: Hatudi12 Thể loại: Duyên gái, huấn văn ... "Kìa mình, sao con

Đăng bởi: Hatudi12

4905 - 920 - 5

Tên truyện: Cò lả Thể loại: duyên gái, bhtt, thuần Việt, kinh dị, HE Tác giả: Hatudi12 Lưu ý: Đây là truyện kinh