Truyện của DuyPhc205

Đăng bởi: DuyPhc205

91 - 22 - 4

-Prem lúc sinh thời 15 tháng 7 âm lịch. Mang bát tự thuần âm, vào ngày này 18 năm sau