Truyện của Blue_Cream0707

Đăng bởi: Blue_Cream0707

432 - 59 - 1

Nếu em chết, anh cũng sẽ chết theo em...

Đăng bởi: Blue_Cream0707

1709 - 196 - 3

Chỉ là Cat chuyển Three short ra ngoài thôi, không phải chuyện mới, cơ mà các rds muốn đọc lại

Đăng bởi: Blue_Cream0707

639 - 62 - 18

Có thể coi đây là Image không nhỉ? Mị cũng không biết nữa :v Chỉ là mị muốn có một câu

Đăng bởi: Blue_Cream0707

140227 - 13605 - 61

Một chút sự xinh yêu về hai trẻ nhà mình ^^

Bangtan Image

Writing

Đăng bởi: Blue_Cream0707

192 - 14 - 5

Ý tưởng được nuôi dưỡng từ lâu rồi nhưng ra chap đều hay không là còn phụ thuộc vào tác

Đăng bởi: Blue_Cream0707

237 - 23 - 1