Truyện của BiuBiu_ly

Đăng bởi: BiuBiu_ly

26778 - 3393 - 37

Vì quá nhớ Cún nên tôi phải lết thân đi viết fic. Cún ơi em đừng rén nữa, bọn chị

Đăng bởi: BiuBiu_ly

9179 - 1084 - 11

Lý do Lưu Vũ ế suốt 25 năm là gì? • Đi hỏi Lưu Chương ấy

Đăng bởi: BiuBiu_ly

12589 - 1552 - 11

Tôi và Trương Gia Nguyên, chia tay rồi!

Đăng bởi: BiuBiu_ly

13521 - 1681 - 9

Các chi tiết trong fic hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến nhân vật ngoài

Đăng bởi: BiuBiu_ly

63772 - 6925 - 30

Ở đây tôi ship allYu, ai không thích có thể không đọc

Đăng bởi: BiuBiu_ly

42505 - 2245 - 17

Có H, có thể sẽ sử dụng nhiều từ ngữ thô tục • Gu của tác giả khá mặn, ai dị