Truyện của AuDuongLamCa

Đăng bởi: AuDuongLamCa

2351 - 229 - 7

"Rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau vào thứ 9 ngày 32 tháng 13 vào lúc 25 giờ 61 phút". _

Đăng bởi: AuDuongLamCa

230918 - 16382 - 86

Tên truyện: Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: NP 1x3p, xuyên không, cung đình tranh đấu, mất

Đăng bởi: AuDuongLamCa

4604 - 302 - 6

Giả sử như hai cỗ quan tài trong nơi Dụ lăng kia cùng nhau biến mất đều không phải là

Đăng bởi: AuDuongLamCa

221929 - 16942 - 124

Tên truyện: Kinh Hồng Vũ/惊红舞 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: Sủng, NP, mất quyền lịch sử, cung đình, huyền

Đăng bởi: AuDuongLamCa

140 - 11 - 1

Tên truyện: Tương Tư/相思 Tác giả: Âu Dương lam Ca/欧阳蓝歌 Thể Loại: Thanh thủy văn Nhân vật: Đỗ Sương Á - Manh

Đăng bởi: AuDuongLamCa

1194 - 110 - 2

Đừng bên cạnh So nữa, đi tìm cho mình một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn Ri nhé.

Đăng bởi: AuDuongLamCa

3188 - 227 - 1

Tại hạ thuộc Lạc_Hậu nên bạn nào thuộc Cao Hậu đảng, Nhàn Hậu đảng, Đế Hậu đảng nếu không thích

Đăng bởi: AuDuongLamCa

923 - 74 - 1

Thứ nhất ... quỳ thiên địa nhất bái ..... Có trời làm minh, có đất làm chứng. Ngụy Anh Lạc

Đăng bởi: AuDuongLamCa

6688 - 482 - 29

Tại sao lần nào người em chọn cũng không phải tôi. Liệu cuối cùng em có biết được rằng TÔI YÊU

Đăng bởi: AuDuongLamCa

882 - 73 - 4

Kẻ trao duyên trao nhầm tay thiếu nữ Chỉ hồng rung đứt đoạn tương tư Nàng từng hỏi cái gì là