Tổng hợp truyện Company au 1 8

company!au

Writing

Đăng bởi: ceuxth

18523 - 1878 - 30

nhân viên công ty này bị làm sao íiii

Đăng bởi: CharlotteVincetamor

34235 - 3373 - 25

Title: Mabill Translated Oneshot Collection. Author: Nhiều tác giả. Fandom: Gravity Falls. Pairing(s): Mabill (Mabel Pines x Bill Cipher), Mawill (Mabel Gleeful x

Đăng bởi: IrisBlue2502

1271 - 32 - 200

Đây là những truyện one piece mình đã dịch, đây là lần đầu tiên nên có gì mọi người góp

Đăng bởi: Tigerice

2929 - 183 - 2

Author: Tigerice Beta: Kim Somin Cover: by @catt1606 Pairing: VerKwan Warning: Flight Attendant/Pilot!AU, OOC, HE Tag: Fluff Word count: 20K+ Disclaimer: Không ai thuộc về mình. Summary: "Hello! Good