Phật môn ác thê(BL)-hoàn

Đăng bởi: chibichan89

Cập nhật: 30-03-2015

Tag:#damei


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hắn là toàn cầu ác nhân bảng thượng đầu bảng đại ác nhân, một hồi ngoài ý muốn xuyên việt, thành Vạn Phật tự hòa thượng...... Biến thành hòa thượng cũng liền mà thôi, khiến hắn đi niệm kinh tụng Phật, hoá duyên, hắn cũng đều nhẫn ! Nhưng là -- Thế nhưng khiến hắn đi gả cho người ! Thao ! Bần tăng không hoàn tục ! Cám ơn converter voccatymer nguồn: http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=57491

Danh sách chương: