[Oneshort] Thiếu em, anh không thể sống

Đăng bởi: Blue_Cream0707

Cập nhật: 18-11-2015


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nếu em chết, anh cũng sẽ chết theo em...

Danh sách chương: