Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai - Diệp Mục Túc

Giới thiệu truyện:

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Mạn Nguồn raw: http://www.jjwxc.net | http://www.pan.baidu.com Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truyện chỉ đăng tải tại wordpress (ersan110) và wattpad (zhanx95) Văn án Bởi vì vài nguyên nhân nên Thiệu Khiêm đã cắn nuốt phân nửa hệ thống, quyết định trở lại tiểu thế giới có tọa độ này đã trả đũa, Nhưng... Vì sao mỗi một thế giới đều thấy sai sai? Chẳng lẽ cách hắn xuyên việt không đúng? Chủ thụ, công trước sau đều là một người Categories: Xuyên qua thời không hệ thống điềm văn khoái xuyên Thăm dò chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thiệu Khiêm┃Phối hợp diễn: Tinh phân công┃ Khác: Khoái xuyên

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: