| kth.myg | | Instagram | Hành trình chinh phục họ Min

Giới thiệu truyện:

Chuyện kể rằng khi Kim Tae Hyung sa vào lưới tình của Min Yoon Gi và quyết định chinh phục anh ấy highest ranking: #50 in random ngày bắt đầu: 09 05 2017 ngày kết thúc : 08 01 2018

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: