[Đam Mỹ Ngược ] Tội Lỗi

Giới thiệu truyện:

Thể loại 1x1, độc chiếm cường công, tự ti lãnh đạm yếu nhược thụ, h+, ngược luyến tàn tâm,báo thù TG: nam nam chân ái Truyện của mình lần đầu ghi có j sai sót mn thông cảm ( k reup CÁM ƠN )

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: